ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

نشانی کلینیک

مشهد ، روبروی پیروزی ۴۹ ، ساختمان پزشکان پریرخ ، طبقه اول ، واحد ۱۰

شماره های تماس

09380748155 -05138925407

ورود

ثبت نام

خدمات مشاوره کلینیک صنعتگر

گفتار درمانی

درمان اختلالات تلفظ یا تولیدی در کودکان
درمان اختلالات گفتاری و حسی در اوتیسم
درمان اختلالات گفتار و زبان و بلع پس از سکته مغزی یا افازی
درمان تاخیر در رشد گفتار و زبان در کودکان عادی
درمان تاخیر گفتاری در سندروم های مختلف
درمان ناهنجاری ها و گرفتگی صوتی و فلجی تارهای صوتی
درمان اختلالات یادگیری در سنین مدرسه
درمان مشکلات بلع در نوزادان و بزرگسالان

پزشکان ارائه دهنده این خدمت

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی
رویکرد درمانی :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. 

حیطه تخصصی درمان :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی
رویکرد درمانی :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. 

حیطه تخصصی درمان :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی
رویکرد درمانی :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. 

حیطه تخصصی درمان :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی
رویکرد درمانی :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. 

حیطه تخصصی درمان :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

اسکرول به بالا